ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมคนพิการร่วมกับ รพสต.บ้านแพะใหม่ 

อบต.วังเงิน ตรวจเยี่ยมคนพิการร่วมกับ รพสต.บ้านแพะใหม่&n […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุปร […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่ […]

ข่าวกิจกรรม

“กิจกรรมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง กลุ่มอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลวังเงิน”

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ  ปี […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “กิจกรรมการทำหน่อไม้อัดปี๊บ”

โครงการอบรมการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ประจำปีงบประมา […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  ประจำปีงบป […]

ข่าวกิจกรรม ไม่มีหมวดหมู่

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำบายศรี

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำบายศรี วันที่ 3 กันยายน 2562

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีในตำบลวังเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อเสริมศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับ […]