ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงินจ […]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวัน เวลา ยื่นเสนอราคางานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศงานก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2562

เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน สมัย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2562

ทดสอบเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2562

เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่องขอเชิญเข้ารับฟ […]