ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวัน เวลา ยื่นเสนอราคางานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศงานก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2562

เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน สมัย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2562

ทดสอบเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2562

เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่องขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่องขอเชิญเข้ารับฟ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ “กิจก […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดการขยะ น่าบ้านน่ามอง ตำบลวังเงิน

โครงการจัดการขยะ น่าบ้านน่ามอง ตำบลวังเงิน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรม บ้านปงป่าเป้าร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรม บ้านปงป่าเป้าร่วมใจต้านภัยยาเสพติด สนับสนุน […]

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ อายุ 100 ปี

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบของขวัญอาหารสุขภาพที่มี อายุ 1 […]