โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องการบริหารส่วนตำบลวังเงินจะออกหน่วยบริการประชาชน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:50:17 น.