New Document
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
ADMIN
ADMIN
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15/07/2564,14:01:50]
แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน [05/07/2564,15:59:23]
ประการร่างTOR โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเลิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน [05/07/2564,15:57:18]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ําประชาชน [29/03/2564,12:14:50]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) [29/03/2564,12:17:54]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านปางมะโอ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [20/08/2563,14:07:15]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ข๓๐ บ้านปางมะโอ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [21/07/2563,14:04:07]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตอกเสาเข็ม) บ้านแพะใหม่ -นาดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17/07/2563,14:00:40]

New Document

 

New Document