โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี พ.ศ.2564
 
27 กรกฎาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  
(ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10)
ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี พ.ศ.2564
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม


 
 
วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 15:14:45 น.