แผนที่ตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
ที่อยู่: หมู่ที่ 1 บ้านปงป่าเป้า ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150