ข่าวกิจกรรม

อบต.วังเงิน ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายกจำเริญ เครือต๊ะมา และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ได้มอบสิ่งของ เครื่องดื่ม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่เขตจังหวัด ในการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ด่านตรวจยาเสพติดปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง