ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศ ราคากลาง งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสิรมเหล็ก (แบบตอกเสาเข็ม) บ้านแพะใหม่-บ้านนาดง หมู่ที่ 5,4 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประกาศ ราคากลาง งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสิรมเหล็ก (แบบตอกเสาเข็ม) บ้านแพะใหม่-บ้านนาดง หมู่ที่ 5,4 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ราคากลางงานสพาน