ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน

แบบ.บก.01
ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำประชาชน
ร่างtorก่อสร้างห้องน้ำประชาชน