ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔