ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)