ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
ที่อยู่: หมู่ที่ 1 บ้านปงป่าเป้า ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 0 5482 8149
E-Mail wangngoen_sao@hotmail.com
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 0 61337 1984

0 81885 4827

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 0 93242 4396