ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมคนพิการร่วมกับ รพสต.บ้านแพะใหม่ 

อบต.วังเงิน ตรวจเยี่ยมคนพิการร่วมกับ รพสต.บ้านแพะใหม่ บ้านนางจันทร์ตา  ฝั้นดี  บ้านเลขที่ 15/1  หมู่ที่ 3 ต.วังเงิน  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง