ลำน้ำมายไหลผ่านเลี้ยงชีวิต สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อวังเงิน ท่องเที่ยวเพลิดเพลินน้ำตกแม่ม้า ศูนย์รวมใจประชาวัดพระธาตุสันดอน เลื่องลือกระฉ่อนเห็ดหอมปางมะโอ

    นายจำเริญ เครือต๊ะมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน

ติดต่อเรา


โทรศัพท์/โทรสาร 0 5482 8149 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครใช้งานระบบ

ปฏิทิน

loader

ผู้เข้าเยี่ยมชม

10029
TodayToday11
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week73
This_MonthThis_Month331
All_DaysAll_Days10029

1 วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )

   “ วังเงินน่าอยู่ หมู่บ้านสีเขียว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงเรื่องเห็ดหอม ”

 

2 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น ( Mission )

  1. การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ และการลงทุนที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง

  2. การจัดให้มี ส่งเสริม และพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการต่างๆ

  3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษต่างๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสม

  4. การพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เป็นสังคมที่สงบสุข น่าอยู่ และยั่งยืน สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชน   

 

3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( Goals )

1. ประชาชนมีอาชีพ มีการสร้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้ และดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง

2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ ให้เพียงพอ

  3. การพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ-พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดที่สาธารณะ การกำจัดสิ่งปฏิกูล และของเสียประเภทต่างๆ

  4. การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือภาคีการพัฒนา เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิต-ที่ดี มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ค้นหา