ลำน้ำมายไหลผ่านเลี้ยงชีวิต สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อวังเงิน ท่องเที่ยวเพลิดเพลินน้ำตกแม่ม้า ศูนย์รวมใจประชาวัดพระธาตุสันดอน เลื่องลือกระฉ่อนเห็ดหอมปางมะโอ

    นายจำเริญ เครือต๊ะมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน

ติดต่อเรา


โทรศัพท์/โทรสาร 0 5482 8149 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครใช้งานระบบ

ปฏิทิน

loader

ผู้เข้าเยี่ยมชม

10028
TodayToday10
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week72
This_MonthThis_Month330
All_DaysAll_Days10028

โครงสร้างการบริหารงาน

     ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม แบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย สภาองค์การ-บริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงินมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 18 คน มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ชั้น 5 เดิม ปัจจุบันแบ่งงานภายในออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

     1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

       2. ส่วนโยธา

       3. ส่วนการคลัง

      4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ค้นหา