ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านปางมะโอ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:07:15 น.