ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ข๓๐ บ้านปางมะโอ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:04:07 น.