ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตอกเสาเข็ม) บ้านแพะใหม่ -นาดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:00:40 น.