ทำความสะอาดศาลเจ้าพ่อวังเงิน

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าพ่อวังเงิน

รวมทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 19:29:22 น.